Worldschool – Hvad er det?

I stedet for at vores børn går i skole fra 8-16 i en dansk folkeskole, lærer de at leve ved at opleve verden.

Man kan på en måde sige at verden bliver deres skole, heraf navnet “worldschool”. Meningen er at vi vil opsøge alt det spændende der findes i verden, og lære af det.

Vi lærer om romerriget når vi besøger Rom, lærer om 2. verdenskrig i Normandiet, om det engelske kongehus i London, om tektoniske forskydelser i alperne, om vulkaner ved Vesuv osv.

Ideen er at læring sidder bedre fast, når viden kombineres med oplevelser og minder.

Worldschool

Vi oplever Brandenburger Tor

Men hvordan sikrer I at pigerne lærer det de skal?

Far Brian er uddannet lærer, men da det hovedsageligt er igennem oplevelser, samtaler og fordybelse i emner vi skal lære (og meget lidt fra bøger), er det væsentlige at vi vil vores børn og tager os tid til at opleve verden, glædes, undres og forundres med dem.

Børn lærer utroligt meget fra de bliver født til de når skolealderen. De lærer at styre deres krop, lærer at spise, tale og forstå sprog. De interesserer sig og lærer nyt i et hæsblæsende tempo, ved at udforske, smage på, undersøge og afprøve.

Denne hypereffektive måde at lære på ønsker vi at bibeholde også efter de runder 6-årsalderen. Der skal være tid til leg, tid til forbybelse, kreativitet og leg.. og ja.. lidt mere leg :-).

Gennem leg bearbejder de indtryk og lærer at skabe og pleje sociale relationer – og ikke mindst at løse konflikter på en måde der er acceptabel for begge parter.

Vi er sammen med vores piger 24 timer i døgnet, og kan sagtens bedømme om de udvikler sig alderssvarende og lærer nok.

Hvad med det sociale?

…et spørgsmål alle hjemmeundervisere bliver mødt. ..og ja, hvad med det sociale?

Før vi kommer ind på hvad vi gør for at understøtte deres sociale udvikling, vender vi den lige på hovedet:

Kan man blive socialt velfungerende uden at være en del af folkeskolen, hvor børn bliver sat sammen ud fra alder og ikke ud fra interesse og “gemyt”. Et sted hvor man kun har begrænset kontakt med voksne rollemodeller og hvor dette medfører at de fleste konflikter bliver løst efter “den stærkeste vinder” princippet, da der desværre oftest kun er tid til at snakke konstruktivt om de konflikter der udvikler sig til kamp og gråd.

Ville du som voksen bryde dig om at få tildelt en vennekreds som du ikke har andet til fælles med end din alder? Nej vel?

Vi tager os tid til at komme ind til kernen af alle de små konflikter der opstår i hverdagen, når storesøster og lillesøster er uenige. Vi tager os tid til at snakke om de følelser der opstod, og udvikler derved pigernes empatiske evner og evnen til at forudse konsekvenserne af en handling: Aktion og reaktion.

Den daglige sociale udvikling understøtter vi ved at de jævnligt mødes med andre hjemmeunderviste børn, på tværs af alder og interesser. Vi hjælper dem med at skabe kontakten når de udtrykker lyst til at lære et andet barn at kende, og vi hjælper dem med at holde kontakten efterfølgende.

Når vi forlader Danmark og begiver os ud i verden, er Ipads og internettet en måde at holde kontakten med vennerne i Danmark indtil de ses igen, og forhåbentligt ender de også med at få en masse venner i andre lande.

Vi har i Danmark fået den opfattelse at sociale relationer kun kan læres i skolen og i andre institutioner.

Måske er der andre måder at udvikle sig til et holistisk empatisk menneske?

Det tror vi i hvert fald på :-).